Apa Syarat Pendirian Perkumpulan?

Untuk mendirikan Perkumpulan, syarat utamanya cukup sederhana. Anda memerlukan dokumen identitas seperti KTP dan NPWP dari pengurus dan pengawas yang akan terlibat dalam Perkumpulan tersebut.